Termeni si conditii

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FOLOSIRE A WEBSITE-ULUI  

www.contrastmarket.ro

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.contrastmarket.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.contrastmarket.ro  este administrat de SC GRAMVE OFFICE SRL cu sediul social în BRAILAstr. Rosioriolor, nr. 369, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J09/697/2013 avand CUI: RO32481212.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.contrastmarket.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.contrastmarket.ro , trebuie să introduci datele tale personale pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declari că vei furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre tine.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a îţi bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţurile prezentate sunt exprimate în RON și includ TVA: 19% şi 5% (pentru cărţi)

Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei, preţ la care se adaugă şi costurile de livrare, unde se aplică.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash sau cu cardul prin POS, la livrarea sau ridicarea personală a produsului, sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii on-line (pentru detalii, verifică secţiunea “Livrare şi plată“).

Informaţii privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de 24-48 de ore, socotit de la data preluării comenzii tale (cu excepţia zilelor nelucrătoare). Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.

Taxele de livrare  sunt calculate cu taxa pe valoare adăugată (TVA) inclusă şi sunt următoarele:

  1. pentru comenzile cu valoarea totală de până la 200 RON, taxa de livrare este de 20 RON (atât în Bucureşti, cât şi oriunde în ţară). Pentru comenzile care depăşesc suma de 200 RON, livrarea va fi gratuită.

Livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului, în termen de 1 zi lucrătoare de la expedierea comenzii, şi poate ajunge la destinaţie după maxim 1 sau 2 zile lucrătoare.

2. pentru orice comanda, indiferent de valoare se poate alege livrare prin easybox (livrare in locker), serviciul prestat de S.C. Delivery Solutions S.A (Sameday) si costul acesta poate varia fara nici un update in pagina de “Livrare si plata”.

Valoarea si modalitatea de expediere este ferma si finala in pasul de finalizare comanda, unde vor fi precizate toate detaliile.

În cazul în care doreşti să specifici anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, te rugăm să introduci în căsuţa de observaţii aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc vei fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă doreşti şi dacă eşti de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi revine societăţii de curierat sau transportatorului conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului şi vom fi înştiinţaţi în termen de 24 de ore de la primirea coletului.

S.C GRAMVE OFFICE S.R.L. va anunta clientul in termen de 24h de la plasarea comenzii daca valoarea comenzii sau pretul va fi diferit fata de sumarul finalizarii comenzii. Pretul poate varia din diverse considerente (curs euro, greutate colet, eroare program afisare pret etc.)

Drepturile de autor (Copyright):

Întregul conţinut al site-ului www.contrastmarket.ro , incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea SC GRAMVE OFFICE SRL. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.contrastmarket.ro , sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi formularul de contact de pe site.

Politica de confidenţialitate:

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul clienţilor în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12).

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4)  Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să faca facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege si şi care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilităţi privind produsele:

SC GRAMVE OFFICE SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii te rugăm să vizitezi secţiunea “Politica de retur“.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului: 
a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel); 
b) telecopiator (fax);
c) adresa de poştă electronică (e-mail).

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă:
a) imprimat neadresat; 
b) imprimat adresat; 
c) scrisoare tipizată; 
d) publicitate tiparită cu bon de comandă; 
e) catalog; 
f) telefon cu intervenţie umană; 
g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext); 
h) radio; 
i) videofon (telefon cu imagine); 
j) videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil); 
k) poştă electronică (e-mail); 
l) telecopiator (fax); 
m) televiziune (teleshopping).

Litigii:

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi SC GRAMVE OFFICE SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC GRAMVE OFFICE SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse:

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Termenii şi Condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.contrastmarket.ro

S.C. GRAMVE OFFICE S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comanda fară nici un motiv invocat clientului. Clientul doar va fi anunțat de anularea comenzii prin următoarele una sau toate metodele:

  • telefonic
  • comanda din cont va afisa ANULATA ( chiar daca va primi un email de confirmare) in contul site-ului la status comenzi

Pentru siguranta sistemului:

Se va considera comanda ANULATA daca clientul va alege plata cu cardul, nu va confirma plata (prin plata se refera la introducerea datele cardului in portalul deschis de NETOPIA si confirmarea platii) si apoi va atinge INAPOI (back) in browser pentru a alege plata cu numerarul.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către SC GRAMVE OFFICE SRL, CUI RO32481212  (denumită in continuare “Societatea” sau “Operatorul”).

Societatea operează în magazinul online www.contrastmarket.ro

Orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, te vom asigura că datele tale sunt:

–        prelucrate în mod legal, echitabil și transparent

–        colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

–        adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

–        exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

–        păstrate într-o formă care permite identificarea ta pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

–        prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, te vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care procesăm datele tale personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

–        Oferirea accesului la serviciile magazinului online;

–        Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre;

–        Marketing și publicitate;

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele tale cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, îți vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de tine, care includ:

–        perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;

–        existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale tale, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

–        atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul tău pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a îți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

–        dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

–        dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă tu ești obligat să furnizezi aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

–        existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră

CE BAZĂ LEGALĂ FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt folosite pentru:

–        Scopul de oferire a accesului la serviciile magazinului online – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);

–        Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);

–        Scopul de marketing si publicitate – acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR);

–        Scopul de securitate si paza pentru persoane si pentru bunurile pe care le comercializam – acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR).

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a îți furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Poți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când ți se solicită să furnizezi date cu caracter personal, poți refuza. În cazul în care alei să nu furnizezi date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu poți obține sau utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea ta, după cum urmează:

–        Scopul de oferire a accesului la serviciile magazinului online – adresa de email, nume și prenume; Netransmiterea acestei informații va face imposibila crearea unui cont pe site-ul nostru;

–        Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare, date bancare, în anumite cazuri CNP; Netransmiterea acestor informații va face imposibila încheierea unui contract de vânzare intre noi si tine, în magazinul nostru online;

–        Scopul de marketing și publicitate – nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, preferințe, data nastere; Netransmiterea acestor informații va face imposibila oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate conform preferințelor tale;

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de tine în mediul online și în magazine și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe. În plus, dacă alegi să te conectezi cu contul tău de social media la contul de client poate să îți împărtășească informații despre utilizarea de către tine a serviciilor, inclusiv informații despre profil, informații despre contactele și conținutul pe care l-ai vizionat. Consultă setările de confidențialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informațiile tale sunt partajate.

CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile tale pentru perioada în care contul tău este activ, pentru a oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru cât și a partenerilor noștri, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

În principal, vom folosi informațiile pentru realizarea următoarelor activități:

–        pentru a procesa și a îndeplini comanda ta, inclusiv prin livrarea produselor către tine sau către alte persoane pe care le desemnezi, inclusiv pentru trimiterea de e-mailuri către tine sau către alte persoane pe care le desemnezi, pentru a confirma starea comenzii tale și pentru expediere și pentru a procesa eventuale retururi;

–        Pentru a comunica cu tine și pentru a îți trimite informații prin e-mail, poștă, telefon, mesaj text sau alte mijloace despre produsele, serviciile, concursurile și promoțiile noastre, inclusiv comunicările de marketing despre care credem că ar putea fi de interes pentru tine;

–        Pentru a comunica cu alte persoane utilizând informațiile de contact pe care le furnizezi, cum ar fi atunci când desemnezi o altă persoană ca destinatar al unei comenzi;

–        Pentru a îți face experiența de cumpărături mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;

–        Pentru a aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii;

–        Pentru a îți permite să utilizezi tehnologiile noastre în magazinul online, cât și în magazinele partenere;

–        Pentru a furniza servicii personalizate consecvente în toate canalele și toate brandurile noastre, inclusiv pentru a personaliza reclamele noastre, comunicările de marketing, experiențele de cumpărături și ofertele promoționale;

–        Pentru a organiza evenimente locale, promoții și experiențe în magazinul online, cât și în cele partenere;

–        Pentru a îți permite să te înscrii și să participi la programul de loialitate sau relație cu clienții;

–        Pentru a ne ajuta să aflam mai multe despre preferințele tale de cumpărături;

–        Pentru a preveni, detecta, atenua și investiga frauda, ​​încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale;

–        Pentru a ne pune în aplicare termenii de utilizare sau alte politici;

–        Considerând că este necesar sau potrivit pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța și securitatea companiei, angajaților, clienților și altora;

–        După cum credem că este necesar sau adecvat conform legii aplicabile, să răspundem solicitărilor din partea autorităților guvernamentale și să ne conformăm procesului legal.

CÂT STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele tale cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ai solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

–        menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;

–        perioada pentru care tu ți-ai exprimat consimțământul sau până când îți exprimi intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;

–        dacă este vorba despre date la care tu ai acces, datele vor fi stocate până când tu le vei șterge.

–        Dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;

–        Situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor tale cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

–        Scopul de oferire a accesului la serviciile magazinului online – pe perioada existenței contului tau online, nelimitat

–        Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioadă nelimitată

–        Scopul de marketing și publicitate – pe perioada existenței contului tău online cât și pentru o perioada nelimitată după închiderea acestuia sau până în momentul în care obiectezi interesul nostru legitim cu privire la această prelucrare;

UNDE TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele tale cu caracter personal pot fi prelucrate si de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum si toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si produse si care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului General UE;

Părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;

Autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;

Atunci când furnizezi informații personale uneia dintre mărcile noastre este posibil să împărtășim acele informații cu celelalte mărci ale noastre;

Informațiile tale personale pot fi dezvăluite în legătură cu activitatea ta de partajare socială, cum ar fi dacă te conectezi la contul tău de client din contul de social media. Conectând contul de client și contul de social media, ne autorizezi să împărtășim informații cu furnizorul dumneavoastră de social media și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica de confidențialitate a site-ului de social media;

Putem împărtăși informațiile tale furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile tale;

Putem să îți împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;

Este posibil să împărtășim informații despre tine dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;

Informațiile pe care ne autorizezi să le dezvăluim prin programul de fidelitate sau programul de loialitate către terțe părți pot include data și suma achiziției tale și pot include, de asemenea, numele dumneavoastră și alte informații pe care ni le-ai cerut să le furnizăm. Reține că odată ce dezvăluim aceste informații, partenerii noștri le pot utiliza și le pot distribui altor persoane în conformitate cu politica lor de confidențialitate. Ar trebui să revizuieștu cu atenție aceste politici, deoarece nu avem control asupra lor;

În cazul în care alegi să plătești produsele noastre în magazinul on-line, datele tale cu caracter personal vor fi transmite unui procesator de plăți electronice, care nu ne va transfera aceste informații, in nici o situație. Pentru plângeri si sesizări legate de aceste informații, te rugăm sa contactezi direct procesatorul de plăți;

În cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

CUM ALEG CE PROMOȚII PRIMESC?

Societatea și mărcile noastre doresc să comunice cu tine numai dacă și tu la rândul tău îți dorești acest lucru. Dacă prefer să nu primești informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale și evenimente de vânzări, din una sau mai multe mărci, ne poți anunța prin contactarea serviciului nostru pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne poți contacta?”/

CUM PROTEJAM DATELE COPIILOR?

Suntem preocupați de intimitatea și siguranța copiilor atunci când folosesc internetul. Nu vom cere niciodată cu bună știință informații on-line de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără consimțământul parental verificabil. Site-urile noastre sunt site-uri generale de public și nu sunt vizate sau destinate copiilor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?

Pentru a îți oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să ai acces la diverse conținuturi sau te conectezi la contul tău de pe mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizezi diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și / sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru și / sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplicațiile îți pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele utilizate.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dispositive utilizate de tine pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ai furnizat, inclusiv: informații salvate în contul tău de client; istoricul tranzacțiilor cu mărcile noastre; cum folosești site-ul și serviciile noastre; produsele pe care le vizualizezi sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store cu care alegi să interacționezi. Putem folosi astfel de informații pentru a îți oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele tale, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, ​​cum ar fi identificarea momentului accesării contului tău de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre.

CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTĂM?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru tine și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

CUM SUNT UTILIZATE INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea ta pe site-urile noastre și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea ta cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri poți vedea pe site-urile și aplicațiile terță parte. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre tine pot fi de asemenea utilizate pentru a îți urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile tale, inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitează http://www.aboutads.info.

Reținrâe că, indiferent dacă renunți la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și vei vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Îți garantăm faptul ca prelucrarea datelor tale se realizează in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal, care este confidențială din motive de securitate. Te asigurăm de faptul ca prelucrarea datelor tale se realizează de către personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a îți oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a ajuta la protejarea securității și confidențialității informațiilor tale personale.

Când introduci informațiile tale personale pe site-ul nostru, folosim tehnologia de criptare pentru a îți proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

CE ESTE PHISHING-UL?

“Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a îți fura informațiile personale. Dacă primești un e-mail care pare că este de la noi, care solicită informații personale, nu răspunde. Nu îți vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Site-urile noastre pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Îți recomandăm să examinezi politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesezi prin site-urile noastre.

CUM ACCESEZI SAU SCHIMBI INFORMAȚIILE PE CARE NI LE-AI TRANSMIS?

Ne poți solicita să îți actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne poți contacta?”, de mai jos. Reține că orice solicitare de actualizare a informațiilor tale personale poate dura până la 10 zile lucratoare pentru solicitarea prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea prin serviciile poștale clasice.

CUM NE POȚI CONTACTA?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a îți actualiza informațiile personale, ne poți contacta:

–        Prin e-mail, la adresa office@contrastmarket.ro sau comenzi@contrastmarket.ro

–        Telefonic, la numărul  0770 325 896

–        Direct la magazin, la adresa str. Dorobantilor, nr. 5, bl. 5, parter, Braila

CE DREPTURI AI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiezi de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către SC GRAMVE OFFICE SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest context, te rugăm sa ne adresezi printr-o cerere in format electronic, prin e-mail către office@contrastmarket.ro sau pe suport hârtie la sediul magazinului, pe str. Ghioceilor, nr. 16, bl. A56 bis, ap. 32, parter, Braila. Solicitarea ta va fi analizată ți se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

Proprietate intelectuala:

S.C. GRAMVE OFFICE S.R.L. detine licenta oficiala pentru fiecare brand prezentat pe website. Excludere fac doar produsele din categoria Rucsacuri, implicit doar ghiozdanele inscriptionate cu Tik Tok, acestea fiind livrate in modul dropshipping de catre compania Tianjin Nameer International Trade Co., LTD cu sediul in China.

În egala măsură, ai dreptul de a te adresa către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.  De asemenea, îți este recunoscut dreptul de a te adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

De asemenea, ai posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția Datelor la următoarea adresa de e-mail: office@contrastmarket.ro

Datele tale nu vor fi transferate in străinătate. În cazul in care datele tale vor fi transferate către alte societăți / entități din alte țări în afara UE/EEA, vei fi informat în acest sens.